×

Prehlásenie účastníka spolujazdy

Pravdivé informácie

Vytvorím si profil so skutočným menom a fotkou a zverejním len ponuky jázd na cestách, ktoré chcem naozaj absolvovať.

Spoľahlivosť

Na spolujazdu sa dostavím včas, budem sa držať dohodnutých podrobností a auto nechám čisté a upratané.

Ohľad na bezpečnosť na cestách

Budem sa riadiť pravidlami cestnej premávky a dbať na bezpečnosť seba i ostatných.

Ohľaduplnosť a vrelosť

Zohľadním preferencie spolucestujúcich a budem sa riadiť duchom spolujazdy: tolerantnosťou, rešpektom a priateľskosťou.

Spravodlivé ohodnotenie

Ostatných spolujazdcov budem hodnotiť čestne, presne a zdvorilo.

Radosť!

Spolujazdu si užijem na maximum a umožním to aj ostatným!