Ochrana osobných údajov

1. Všeobecne

Comuto SA (so sídlom na avenue de la République, č.84, 75011 Paríž, Francúzsko) (“BlaBlaCar”, „my“, „naše“ alebo „nás“), vystupuje ako správca údajov a zaväzuje sa chrániť a rešpektovať vaše osobné údaje. Toto oznámenie (ďalej len „Oznámenia o ochrane osobných údajov“) je navrhnuté tak, aby vás informovalo o našich postupoch týkajúcich sa zberu, používania a zverejňovania informácií, ktoré poskytujete prostredníctvom tejto webovej stránky alebo našich mobilných aplikácií (ďalej len „Platformy“).

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov (spolu s našimi podmienkyami použitia, inými dokumentmi týkajúcimi sa danej veci a našimi Informáciemi o používaní cookies) stanovuje základ, podľa ktorého akékoľvek osobné údaje, ktoré sme od vás zhromaždili, alebo ktoré ste nám poskytli, budú spracovávané nami. Prečítajte si prosím starostlivo nasledujúce informácie aby ste pochopili naše postupy týkajúce sa vašich osobných údajov, a ako s nimi budeme nakladať.

2. Aké informácie od vás máme a na ako dlho?

Môžeme o vás zhromaždiť a spracovať tieto údaje:

2.1 Informácie, ktoré nám oznámite

Môžete nám poskytnúť informácie, vrátane informácií, ktoré vás môžu identifikovať („osobné údaje“), pri používaní našich platforiem, vyplnením formulárov na platformách (napríklad registračné formuláre), keď vstúpite do niektorej z našich súťaží, využijete naše akcie alebo vyplníte prieskumy, ak ste s nami v kontakte telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, a keď nahlásite problém s našimi platformami.

Informácie, ktoré nám dávate môžu zahŕňať:

 • 2.1.1 Povinné informácie potrebné na registráciu služby, ktorú poskytujeme na našich platformách alebo na prístup k ďalším službám poskytovaným nami, vrátane vášho mena, e-mailovej adresy, dátumu narodenia, pohlavia, čísla mobilného telefónu a hesla. Všetky tieto údaje sú povinné. BlaBlaCar vám nebude môcť poskytnúť služby ponúkané na našich platformách v prípade, že nám požadované informácie nebudú k dispozícii, keďže si nebudete môcť zaregistrovať účet na našich platformách;
 • 2.1.2 Fotografia;
 • 2.1.3 Poštová adresa;
 • 2.1.4 Podrobnosti o vašich automobiloch;
 • 2.1.5 Vaše krátke predstavenie;
 • 2.1.6 Záznam o akejkoľvek korešpondencii medzi vami a nami;
 • 2.1.7 Záznam o všetkých rezerváciách, ktoré ste vykonali alebo inzeráty týkajúce sa jázd, ktoré ste uviedli prostredníctvom našich platforiem;
 • 2.1.8 Podrobnosti o účtovníctve alebo finančných transakciách, vrátane transakcií prostredníctvom našich platforiem či inak. To môže zahŕňať informácie, ako sú vaše údaje ohľadom platobnej karty alebo bankového účtu, podrobnosti o jazdách či úsekoch, ktoré ste si rezervovali alebo ponúkali prostredníctvom našich platforiem;
 • 2.1.9 Podrobnosti o vašich návštevách našich platforiem a zdrojov, do ktorých vstupujete;
 • 2.1.10 Vaše odpovede na akékoľvek prieskumy alebo dotazníky, ako aj vaše názory na jazdy, ktoré ste zdieľali s ostatnými členmi našej komunity. Tieto informácie môžu byť použité pre účely analýzy a porozumeniu našim členom;
 • 2.1.11 Informácie, ktoré od vás môžeme vyžadovať, keď nahlásite problém s našimi platformami alebo našimi službami, ako je napríklad predmet vašej žiadosti o podporu;
 • 2.1.12 Informácie o polohe, ak ste dali súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto údajov; a
 • 2.1.13 Cestovný pas, vodičský preukaz, občiansky preukaz a všetky ďalšie dokumenty, ktoré ste nám so súhlasom poskytli.

2.2 Informácie, ktoré automaticky zhromažďujeme

2.2.1 Ak sa zaregistrujete prostredníctvom prepojenia s účtom na sociálnych médiách, BlaBlaCar tak získa prístup k niektorým osobným údajom (napríklad meno, priezvisko, fotka, e-mail, počet priateľov na Facebooku, atď.) na vašom účte na sociálnych médiách v súlade s platnými podmienkami týchto platforiem sociálnych médií. Môžeme tiež získavať niektoré vaše osobné údaje v prípade komunikácie s tretími stranami cez funkciu sociálnych médií, ako sú „Like“ funkcie.

2.2.2 S ohľadom na každú z vašich návštev na našich platformách môžeme zhromažďovať v súlade s platnými právnymi predpismi a v prípade potreby s vaším súhlasom, informácie vzťahujúce sa k zariadeniu, ktoré používate a sieťam, ku ktorým ste pripojení pri používaní našich služieb. To môže zahŕňať nasledujúce informácie: IP adresu, prihlasovacie údaje, typ prehliadača a verzia, typy a prevedenia plug-inov prehliadača, operačný systém a platforma, identifikátor reklamy, informácie o vašej návšteve, vrátane URL analýzy preklikávacích sekvencií, cez a z našich platforiem, produkty, ktoré prehliadate alebo ste hľadali, chyby pri sťahovaní, dĺžka návštev určitých stránok, interakcia na stránke a ľubovoľné telefónne číslo používané na volanie nášho čísla zákazníckeho servisu. Tieto informácie zhromažďujeme vďaka použitiu rôznych technológií, vrátane cookies (ďalšie informácie nájdete v našom článku Informácie o používaní cookies).

2.2.3 Zhromažďujeme tiež súhrnné informácie o vašej aktivite na našej platforme (ako je množstvo ponúknutých jázd, rýchlosť vašej odozvy na správy, atď.). Takéto informácie môžu byť zverejnené vo vašom verejnom profile na našej platforme.

2.3 Uchovávanie údajov

2.3.1 S výnimkou, pokiaľ ide o kategórie osobných údajov uvedených v bodoch 2.3.2 a 2.3.3 nižšie, budú vaše osobné údaje uchovávané po dobu trvania vzťahu s nami a potom vyradené:

 • 5 rokov po vašom poslednom použití našej platformy, ak ste si nezrušili účet;
 • 1 rok po uzavretí vášho účtu, s výnimkou, ak ste dostali negatívne hodnotenie alebo správu, v takom prípade budú Vaše osobné údaje uložené buď na (i) 2-ročné obdobie po poslednom negatívnom hodnotení alebo správe, alebo (ii) 1 rok po uzavretí účtu, podľa toho, čo je dlhšie.

2.3.2 Nasledujúce kategórie osobných údajov môžu byť skladované s rôznou dĺžkou trvania:

 • Finančné údaje (napr. platby, úhrady atď.) sú uložená po dobu požadovanú podľa platných daňových a účtovných predpisov;
 • Celý obsah vytvorený členmi (napríklad komentáre a hodnotenie) je anonymný, ale zostáva k dispozícii na našich platformách.

2.3.3 V prípade, že je váš účet pozastavený alebo blokovaný, budeme zhromažďovať vaše údaje po dobu 2 až 10 rokov, aby sme vám zabránili obchádzaniu pravidiel týkajúcich sa našich platforiem.

3. ako môžeme použiť informácie, ktoré od vás získame?

Budeme používať informácie, ktoré zhromažďujeme:

ÚČELY PRÁVNY ZÁKLAD
3.1 na vykonávanie svojich povinností vyplývajúcich z akýchkoľvek zmlúv uzavretých medzi nami a vami na poskytnutie informácií a služieb, ktoré ste si u nás vyžiadali; Toto spracovanie je nevyhnutné na splnenie našich vzájomných zmluvných záväzkov.
3.2 na zasielanie vám informácií súvisiacich so službami e-mailom a / alebo textovou správou a / alebo inými komunikačnými prostriedkami (napr. potvrdenie vašej rezervácie); Toto spracovanie je nevyhnutné na splnenie našich vzájomných záväzkov a / alebo vykonané s vaším súhlasom.
3.3 na prijímanie vašich platieb, alebo na prevod platieb na váš účet, ktoré sme za vás prijali; Toto spracovanie je nevyhnutné na splnenie našich vzájomných zmluvných záväzkov.
3.4 aby sme vám umožnili prispôsobiť si členský profil našej platforme; Toto spracovanie sa vykonáva s vašim súhlasom.
3.5 na umožnenie komunikácie s ostatnými členmi o našich službách alebo o jazde (ách), ktorú(é) ste podnikli / podniknete s ostatnými členmi a / alebo na organizáciu takej jazdy; Toto spracovanie je nevyhnutné na splnenie našich vzájomných záväzkov a / alebo vykonané s vaším súhlasom.
3.6 na umožnenie prístupu k našim službám podpory a na umožnenie komunikácie s našim tímom  členskej podpory; Toto spracovanie je (i) potrebné na plnenie našich vzájomných zmluvných záväzkov, (ii) vykonávaných s vaším súhlasom a / alebo (iii) potrebné na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.
3.7 na zabezpečenie zhody s (i) príslušnými zákonmi, (ii) našimi zmluvnými podmienkami a (iii) našim oznámením o ochrane osobných údajov. Niektoré porušenia, ktoré považujeme za nevhodné, môžu viesť k pozastaveniu vášho účtu; Toto spracovanie je nevyhnutné (i) pre plnenie našich vzájomných zmluvných záväzkov, (ii) v súlade s našimi právnymi povinnosťami a / alebo (iii) pre zaručenie, výkon a ochranu právnych nárokov.
3.8 na zasielanie, v súlade s platnými právnymi predpismi a v prípade potreby s vaším súhlasom, marketingových materiálov a informácií potrebných na uľahčenie služby alebo procesu rezervácie, a navrhovanie a odporúčania týkajúce sa tovaru alebo služieb súvisiacich s našimi službami, ktoré by vás mohli zaujímať. Používame tiež vaše údaje, aby sme vás zamerali a zaslali vám naše reklamy na platforme sociálnych médií. Môžete sa dozvedieť viac o tom, ako fungujú tieto funkcie a údaje, ktoré o vás získame pri návšteve príslušnej časti tretej strany platforiem sociálnych médií; a Toto spracovanie je na základe vášho súhlasu a / alebo nášho oprávneného záujmu (tj. aby sme vám poskytli zmysluplnú reklamu).
3.9 aby sme vás informovali o zmenách našich služieb; Toto spracovanie je nevyhnutné (i) pre plnenie našich vzájomných zmluvných záväzkov, (ii) v súlade s našimi právnymi povinnosťami a / alebo (iii) pre zaručenie, výkon a obranu právnych nárokov.
3.10    na overenie informácií obsiahnutých v cestovnom pase, vodičskom preukaze, občianskom preukaze a ďalších dokladoch totožnosti, ktoré môžu byť od vás zhromažďované pri registrácii alebo kedykoľvek inokedy počas vášho používania našich platforiem; Toto spracovanie je založené na (i) vašom súhlase, (ii) vykonávanom pre zistenie, výkon a obranu právnych nárokov a / alebo (iii) pre splnenie našich zákonných povinností.
3.11    na spravovanie našich platforiem a pre interné operácie, vrátane riešenia problémov, analýzy údajov, testovania, výskumu, účelov analýzy a prieskumu; Toto spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme (tj. zaistenie bezpečnosti našich platforiem a zlepšovanie ich parametrov).
3.12    na zlepšenie našich platforiem, na zaistenie, že obsah je uvedený najefektívnejším spôsobom pre vás a pre vaše zariadenie; Toto spracovanie je na základe nášho oprávneného záujmu (tj. aby sme vám poskytli zmysluplnú reklamu).
3.13    umožní vám podieľať sa na interaktívnych funkciách našej služby, keď sa tak rozhodnete; Toto spracovanie je nevyhnutné (i) na splnenie našich vzájomných záväzkov a / alebo (ii) vykonané s vaším súhlasom.
3.14    ako súčasť našej snahy, aby boli naše platformy bezpečné a spoľahlivé; a Toto spracovanie je založené na (i) na našom oprávnenom záujme (tj. zaistenie bezpečnosti našich platforiem), (ii) vykonávanom pre zaistenie, výkon a obranu právnych nárokov a / alebo (iii) pre splnenie našich zákonných povinností.
3.15    na zmeranie a pochopenie účinnosti reklamy, ktorú vám prezentujeme, a poskytovanie relevantnej inzercie. Toto spracovanie je založené na (i) našom oprávnenom záujme (t.j. meranie a optimalizácia účinnosti našich reklamných kampaní) a / alebo (ii) vašom súhlase.

4. Kto sú príjemcovia informácií, ktoré od vás zhromažďujeme a za akým účelom?

4.1 Keď používate naše služby, niektoré informácie o vás zdieľame s členmi našich komunít, a to buď na vašom verejnom profile, alebo počas rezervácie (napr. dáme vaše telefónne číslo členom, s ktorými podniknete spolu vašu jazdu).

4.2 Môžeme prijímať a odosielať informácie o vás, vrátane vašich osobných údajov, ak používate niektorý z platforiem, ktoré prevádzkujeme, alebo od iných BlaBlaCar subjektov a pobočiek na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

4.3 Tiež úzko spolupracujeme s tretími stranami, ktoré môžu byť príjemcami vašich osobných údajov, ako sú:

 • naši obchodní partneri, ktorí majú platformy sociálnych médií a ktorí vám môžu poskytovať len tie pripojovacie služby, ako je pripojenie informácií vášho profilu, z platforiem sociálnych mediálnych do našich platforiem;
 • naši obchodní partneri, ktorí môžu inzerovať svoje služby na našich platformách a ku ktorým sa môžete rozhodnúť zaregistrovať sa: tieto služby môžu byť akékoľvek služby súvisiace s našimi službami, ako sú poisťovacie služby, bankové služby, služby spojené s požičiavaním, atď. Napríklad môžeme poskytovať poisťovniam, ako je AXA niektoré z vašich informácií na potvrdenie, že máte nárok na poistenie;
 • naši obchodní partneri, ktorí môžu inzerovať svoje služby na svojich internetových stránkach;
 • naši subdodávatelia v technických, platobných službách, službách overovania identity a doručovacích službách, agentúry na poskytovanie analýzy či úverové referencie.

4.4 Nezverejňujeme žiadne informácie, ktoré nám poskytnete, vrátane vašich osobných údajov niektorej z týchto tretích strán s výnimkou:

 • 4.4.1 V prípade, že je potrebné zapojiť tretiu stranu poskytovateľa služieb, pre plnenie akejkoľvek zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli, aby sa uľahčili alebo rozšírili naše služby (napríklad ak vám účtujeme nejaké poplatky alebo prijímame od Vás nejaké peniaze vo vzťahu k všetkým službám na platformách);
 • 4.4.2 Ako súčasť procesu rezervácie a za účelom poskytnutia požadovaných služieb, môžu byť zobrazené na platformách a / alebo presunuté cestujúcemu (ak ste vodič) alebo vodičovi (ak ste cestujúci) informácie ako je fotografia, mobilné telefónne číslo, vaše meno a / alebo e-mailová adresa;
 • 4.4.3 Ako súčasť nášho systému hodnotenia, bude hodnotenie, ktoré napíšete zverejnené na platformách. Hodnotenia vrátane skratky vášho mena a fotografie sú viditeľné všetkým návštevníkom týchto platforiem;
 • 4.4.4 Používame analýzu a prevádzkovateľov vyhľadávačov, ktorí nám pomáhajú pri zlepšovaní a optimalizácii našich platforiem;
 • 4.4.5 Výslovne nás o to žiadate (napríklad pri používaní metód overovania na sociálnych médiách);
 • 4.4.6 Môžeme distribuovať časti našich platforiem (vrátane jázd, ktoré ste oznámili) za účelom zobrazenia na webových stránkach našich obchodných partnerov prostredníctvom API alebo widgetu. V týchto prípadoch môžu byť informácie z vášho verejného profilu zobrazené na týchto webových stránkach;
 • 4.4.7 BlaBlaCar môže tiež vaše informácie sprístupniť, ak to vyžaduje zákon, alebo v dobrej viere, že takýto prístup, uchovanie alebo zverejnenie je primerane nevyhnutné, aby (i) sme reagovali na tvrdenia voči firme BlaBlaCar, (ii) ak ide o súdne konania (iii) aby sme presadili akúkoľvek dohodu s našimi členmi, ako sú naše zmluvné podmienky a oznámenie o ochrane osobných údajov, (iv) v prípade núdze existuje nebezpečenstvo verejného zdravia, úmrtia alebo fyzického zranenia osoby (v) v rámci vyšetrovania alebo (vi) na ochranu práv, majetku alebo osobnej bezpečnosti BlaBlaCar, jej členov alebo iných osôb;
 • 4.4.8 V prípade, že budeme predávať alebo kupovať akýkoľvek podnik alebo majetok, v takom prípade môžeme zverejniť vaše osobné údaje perspektívnemu predajcovi alebo kupcovi takéhoto podniku alebo majetku; a
 • 4.4.9 Ak bude všetok alebo časť majetku BlaBlaCar prevzatý treťou stranou, v takom prípade osobné údaje budú medzi prevádzaným majetkom.

4.5 V súlade s platnými právnymi predpismi a v prípade potreby s vaším súhlasom môžeme kombinovať vaše informácie, vrátane vašich osobných údajov a informáciách o použití cookies, ktoré posielame a prijímame od našich obchodných partnerov. Môžeme použiť tieto informácie a kombinované informácie na vyššie uvedené účely.

4.6 Upozorňujeme vás na skutočnosť, že ak sa rozhodnete zdieľať vaše informácie s nami, vrátane osobných údajov, prostredníctvom pripojených služieb našich obchodných partnerov, nejaké pravidlá a / alebo oznámenia o ochrane osobných údajov našich obchodných partnerov sa môžu týkať aj vás, spolu s týmto oznámením o ochrane osobných údajov. Nekontrolujeme zber a / alebo spracovanie vašich informácií vykonaných zo strany našich obchodných partnerov na svojich platformách.

5. Ako môžeme používať a moderovať správy?

5.1 Môžeme skontrolovať, skenovať alebo analyzovať správy, ktoré si vymieňate s ostatnými členmi našej komunity prostredníctvom našich platforiem pre prevenciu podvodov, zlepšovanie služieb, účely súvisiace s podporou členov komunity, presadzovanie zmlúv uzavretých s našimi členmi (ako sú naše zmluvné podmienky). Napríklad, aby sa zabránilo obchádzaniu nášho on-line rezervačného systému, môžeme naskenovať a analyzovať správy odoslané prostredníctvom našich platforiem, aby sa overilo, že neobsahujú žiadne kontaktné údaje alebo odkazy na iné webové stránky.

5.2 Nikdy nebudeme skenovať alebo analyzovať vaše správy s ostatnými členmi našej spoločnosti pre obchodné a reklamné účely. Môžeme použiť automatizované metódy pre moderovanie týchto správ.

6. Cielené reklamy na platformách sociálnych médií a naša komunikácia zaslaná e-mailom a / alebo textovými správami

V súlade s platnými právnymi predpismi a v prípade potreby s vaším súhlasom, môžeme použiť informácie, ktoré nám poskytnete na našich platformách pre účely priameho elektronického marketingu (napríklad (i) prijímanie nášho spravodajcu, pozvánky na naše podujatia, alebo iné komunikácie, ktoré si myslíme, že by vás mohli zaujímať alebo (ii), ktoré vám ponúkajú cielenú reklamu na platformách sociálnych médií alebo webových stránkach tretích strán).

Pri elektronickej marketingovej komunikácii: Môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas (i) tým, že odkliknete príslušné políčko na vašom členskom účte, (ii) kliknete na odkaz pre odhlásenie, ktorý vám posielame v každom BlaBlaCar oznámení, alebo (iii) nás kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti 13 nižšie.

Pre cielené reklamy a obsah:
(i) na sociálnych médiách (napr. Facebook a Twitter): môžete namietať kedykoľvek tým, že nakonfigurujete nastavenia týkajúce sa reklamy prostredníctvom účtu na sociálnych médiách;
(ii) na webových stránkach tretích strán: pozrite si naše pravidlá ohľadom používania Cookie kde je napísané, ako namietať.

7. sú vaše informácie posúvané ďalej? ako a kde?

Osobné údaje, ktoré o vás máme ukladáme v Európskej únii („EÚ“). Vzhľadom k tomu, že sme medzinárodná spoločnosť, taktiež vaše osobné údaje prenášame do mimoeurópskych krajín, kde by mohli byť zákony o ochrane osobných údajov slabšie ako legislatíva, kde žijete.

To sa stane, keď má jeden z našich spracovateľov údajov pobyt v krajine, ktorá neposkytuje „primeranú“ úroveň ochrany údajov, ako sú Spojené štáty. Takýto spracovateľ údajov môže byť zapojený do okrem iného, aj splnenia vašej požiadavky na službu, správy vašich fotiek na členskom účte, spracovania vašich platobných údajov, poskytovania reklamných a marketingových služieb v našom mene a poskytovania podpory služieb prostredníctvom elektronickej komunikácie.

To sa týka aj presunov do sesterských spoločností BlaBlaCar so sídlom mimo EÚ, ktorým môžeme presunúť niektoré z vašich informácií pre poskytovanie našich služieb v týchto krajinách.

Keď sa takýto presun stane, zaistíme, že sa bude odohrávať v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov a bude regulovaný pomocou štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou ako zabezpečenie primeranej ochrany dotknutých osôb.

Ak by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa účinných ochranných opatrení, môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného úseku, ktorý je k dispozícii na konci oznámenia o ochrane osobných údajov.

8. Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

8.1 Pokiaľ to povoľuje zákon, môžete mať právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o vás máme. Predtým, než budeme reagovať na vašu požiadavku vás môžeme požiadať o (i) overenie vašej totožnosti a (ii) poskytnutie ďalších informácií, aby sme mohli lepšie reagovať na vašu požiadavku. Budeme sa snažiť reagovať v primeranom časovom úseku a v každom prípade, v časovom úseku požadovanom zákonom. Ak chcete využiť toto právo, obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie (pozri oddiel 13).

8.2 Ako člen našich platforiem, môžete získať prístup k osobným údajom, ktoré o vás máme pomocou svojho účtu. Môžete tak opraviť, zmeniť alebo odstrániť informácie, ktoré sú nepresné. Môžete tiež aktualizovať alebo vymazať vaše osobné údaje a kontaktovať nás pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie (pozri oddiel 13). Môžete si tiež kedykoľvek uzavrieť svoj on-line účet a máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov.

Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch si môžeme ponechať určité informácie o vás tak, ako to vyžaduje zákon alebo pre legitímne účely. Napríklad, ak budeme presvedčení, že ste spáchal podvod alebo porušil naše podmienky, môžeme chcieť niektoré z vašich informácií, aby sa zabránilo, že budete obchádzať pravidlá platné na našich platformách.

Máte tiež právo podať sťažnosť relevantnému dozornému orgánu na ochranu osobných údajov alebo požiadať o nápravu súdnou cestou, ak sa domnievate, že vaše práva boli porušené.

9. Cookies a podobné technológie

Viac nájdete v našom článku Informácie o používaní cookies.

10. Dôvernosť vášho hesla

Ak ste si vybrali heslo, ktoré vám umožní prístup k určitým častiam našich platforiem, nesiete zodpovednosť za zachovanie dôvernosti tohto hesla. Žiadame vás, aby ste s nikým heslo nezdieľali.

11. Odkazy na iné webové stránky a sociálne médiá

Naše platformy môžu čas od času obsahovať odkazy na a z webových stránok našich partnerských sietí, inzerentov a pridružené spoločnosti. Ak sa budete držať odkazu na niektorú z týchto stránok, prosím všimnite si, že tieto stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a že neprijímame žiadnu zodpovednosť za ich politiku. Skontrolujte si prosím tieto zásady pred odoslaním svojich osobných údajov na tieto webové stránky.

12. Zmeny nášho oznámenia o ochrane osobných údajov

Akékoľvek zmeny, ktoré vykonáme v budúcnosti v našom oznámení o ochrane osobných údajov budú zverejnené na tejto stránke. Tam, kde je to vhodné Vás budeme informovať, alebo požiadame o váš súhlas. Kontrolujte občas novinky alebo zmeny v našom oznámení o ochrane osobných údajov.

13. Kontakt

Ak sa kedykoľvek budete chcieť na nás obrátiť so svojimi názormi o našich postupoch pri ochrane osobných údajov, alebo s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa vašich osobných údajov, môžete tak urobiť prostredníctvom našej kontaktnej stránky alebo zaslaním listu na adresu uvedenú na začiatku tohto dokumentu.

Verzia s platná od 3. 4. 2017

Používaním tohto webu súhlasíte s tým, že na analýzu návštevnosti aplikujeme súbory cookies. Prečítajte si viac o používaní cookies

Ponúkni jazdu